Zastave

Zastave odavno imaju veliku simboličku vrijednost i predstavljaju simbol državnosti, pripadanja, borbe za ideale, moći itd.
U zadnje vrijeme po zahtjevu novog doba koriste se u marketinške svrhe.

Zastave se štampaju digitalnom sublimatik štampom na materijalima MESH koji propuštaju putem sublimacije boju i na drugu stranu. Štampaju se u raznim dimenzijama po želji kupca. Zastave mogu biti: državne, republičke, komercijalne, partijske, navijačke, sportske, za razna udruženja i sl.